Disputationer

Disputation: Nathalie Mobargha

2015-10-0209:00 Aulan, Södersjukhuset, plan 6, hiss CSödersjukhuset

The Proprioception and Neuromuscular Stability of the Basal Thumb Joint

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:

Adj. Professor Lars Adolfsson, Linköpings Hälsouniversitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Docent Karin Eeg-Olofsson, Uppsala Universitet, Inst. för neurovetenskap

Docent Paul Ackermann, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

Handledare:

Docent Elisabet Hagert, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med Dr Jonas Persson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk neurovetenskap