Disputationer

Disputation: Mirja Vetander

2014-03-0709:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Avhandlingens titel

Severe reactions to foods in childhood - clinical perspectives, epidemiology and risk management

Opponent

Professor Jonathan Hourihane, University College Cork, Ireland, Dept. of Paediatrics and Child Health

Betygsnämnd

Docent Magnus Kaijser, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Professor Lars-Christer Hydén, Linköpings universitet, Inst. för medicin och hälsa

Professor Göran Wennergren, Göteborgs Universitet, Inst. för kliniska vetenskaper, Avd. för pediatrik

Handledare

Professor Magnus Wickman, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Docent Gunnar Lilja, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med. Dr Eva Östblom, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Med. Dr Tobias Alfven, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskaper