Disputationer

Disputation: Mattias Ringh

2014-05-2309:00 Sal Ihre, plan 0Södersjukhuset

OUT OF HOSPITAL CARDIAC ARREST – With focus on Bystander CPR and Public Access defibrillation

Opponent:

MD, Professor Anders Waldenström, Umeå Universitet, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Betygsnämnd:

MD, Docent Anna Norhammar, Karolinska Institutet, Inst. för Medicin, Solna, enheten för kardiologi

MD, Professor Lars Wiklund, Uppsala Universitet, Inst. för kirurgiska vetenskaper

MD, Docent Anders Öwall, Karolinska Institutet, Inst. för molekylär medicin och kirurgi

Handledare:

MD, Adj. Professor Leif Svensson, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

MD, Professor Mårten Rosenqvist, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

MD, PhD Jacob Hollenberg, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning Södersjukhuset

 

Contact person: Mattias Ringh