Disputationer

Disputation: Maria Ljungqvist

2016-05-1309:00 Sal IHRE, plan 0Södersjukhuset

Long-term consequences of venous thromboembolism in women

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:

 Professor Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin

Betygsnämnd:

Professor Nancy Pedersen, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Adj. Professor Jan-Håkan Jansson, Umeå Universitet, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Adj. Professor Bengt Zöller, Lunds Universitet, Centrum för primärvårdsforskning

Handledare:

Docent Gerd Lärfars, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Helle Kieler, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Docent Margareta Holmström, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna