Disputationer

Disputation Magnus Jonsson

2017-03-1009:00 sal Ihre, (hiss P, plan 0)Södersjukhuset

Methodological Aspects on Carotid Artery Intervention

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 Vo Kirurgi - Kärlkirurgi

 

Opponent:

Professor Ross Naylor, University of Leicester, Department of  Cardiovascular Science

Betygsnämnd:

Docent Gunnar Plate, Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

Docent Mia von Euler, Karolinska Institutet, Inst. för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Staffan Holmin, Karolinska Institutet, Inst. för Klinisk neurovetenskap

Handledare:

Docent David Lindström, Karolinska Institutet, Inst. för Molekylär medicin och kirurgi

Med dr. Peter Gillgren, Karolinska Institutet, Inst. för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Anders Wanhainen, Uppsala Universitet, Inst. för Kliniska vetenskaper, kärlkirurgi

Contact person: Magnus Jonsson
Stroke