Disputationer

Disputation: Linnea Eriksson, Forskningscentrum

2014-04-2509:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Avhandlingens titel

On antidiabetic agents and the vasculature

Opponent

Professor Per-Anders Jansson, Göteborgs universitet, Inst. för medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Betygsnämnd

Docent Johan Hoffstedt, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Huddinge

Professor Jan Eriksson, Uppsala Universitet, Inst. för medicinska vetenskaper

Professor Hans Arnqvist, Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Handledare

Docent Thomas Nyström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Henrik Ortsäter, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 PhD Qimin Zhang, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

 Professor Åke Sjöholm, University of South Alabama, Dept. of Biochemistry and Molecular Biology