Disputationer

Disputation Linda Holmstrand Zetterlund

2017-04-2109:00 Aulan, hiss C, plan 6Södersjukhuset

Sentinel lymph node biopsy in breast cancer - Aspects on indications and limitations

Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Vo Kirurgi

Opponent:
MD, PhD Ellen Schlichting, Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet

Betygsnämnd:
Docent Signe Borgquist, Lunds Universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Onkologi och Patologi
Docent Jan Zedenius, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi Docent Johan Lindholm, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi och patologi

Handledare:
MD, PhD. Fuat Celebioglu, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Professor Jan Frisell, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Docent Jana de Boniface, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Professor Rimma Axelsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik

Contact person: Linda Zetterlund
Cancer och onkologi