Disputationer

Disputation Helena J Rolandsdotter

2017-10-2709:00 Aulan, hiss C, plan 6Södersjukhuset

Pediatric IBD: Clinical and immunological aspects on remission treatment

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent:
Professor Anne Griffiths, University of Toronto, Canada, Department of Pediatrics

Betygsnämnd:
Docent Hans Strid, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin
PhD Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Huddinge
Docent Thomas Casswall, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Handledare:
Docent Yigael Finkel, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Docent Michael Eberhardson, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
PhD Ulrika Lorentzon-Fagerberg, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa
Professor Ola Winqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för Medicin, Solna

Contact person: Helena Jonsson Rolandsdotter
Doktorand