Disputationer

Disputation: Cecilia Mellstrand Navarro

2014-06-1309:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Wrist fractures: Aspects of surgical methods and outcome

Opponent:

Adj. professor Lars Adolfsson, Linköpings Universitet, Inst. för klinisk och experimentell medicin

Betygsnämnd:

Docent Marie Hasselberg, Karolinska Institutet, Inst. för folkhälsovetenskap

Docent Carl Ekholm, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Inst. för kliniska vetenskaper

Professor Andreas Stark, Karolinska Institutet, Inst. för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Handledare:

Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Hans Törnqvist, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Leif Ahrengart, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

   

Contact person: Cecilia Mellstrand