Disputationer

Disputation: Annika Berglund, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

2015-06-1213:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Prehospital identification and prority in acute stroke

Opponent:

Adj. Professor Lars Rosengren, Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi

Betygsnämnd:

Docent Katarina Jood, Göteborgs Universitet, Inst. för neurovetenskap och fysiologi

Docent Sofia Almerud Österberg, Linnéuniversitetet, Inst. för hälso- och vårdvetenskap

Professor Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås

Handledare:

Docent Mia von Euler, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

PhD Katarina Bohm, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Karin Schenck-Gustafsson, Karolinska Institutet, Inst. för medicin, Solna

Professor Nils Wahlgren, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk neurovetenskap