Disputationer

Disputation: Anna Tiihonen Möller, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

2015-04-2409:00 Aulan, plan 6, hiss CSödersjukhuset

Consequences of rape: Injuries, posttraumatic stress and neuroendocrinological changes

Opponent:

Professor Berit Schei, Norwegian University of Science and Technology, Dept. of Public Health and General Practice

Betygsnämnd:

Docent Elsa-Lena Ryding, Karolinska Institutet, Inst. för kvinnors och barns hälsa

Docent Per-Olof Michel, Oslo Universitet, Nationellt kunskapscenter om våld och traumatisk stress

Professor Tommy Olsson, Umeå Universitet, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Handledare:

Docent Lotti Helström, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Docent Hans Peter Söndergaard, Karolinska Institutet, Inst. för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Professor Torbjörn Bäckström, Umeå Universitet, Inst. för klinisk vetenskap