Kalender

E.g., 2018-06-19
E.g., 2018-06-19

Onsdag 15 Augusti

00:00

Utlysning forskningsmedel för forskningstid KI SÖS

Södersjukhuset
KI SÖS gör olika insatser för att stimulera forskningen. Förutom rekrytering till akademiska tjänster görs olika insatser för att stimulera nydisputerade med intresse och ambitionen att göra en egen forskarkarriär. För detta ändamål utlyses under 2018 nu 10 anslag motsvarande en veckas lön för att...
Annan
E.g., 2018-06-19
E.g., 2018-06-19