Skip to main content

Interprofessionellt lärande

Sari Ponzers forskargrupp inom medicinsk pedagogik arbetar med utveckling av interprofessionellt lärande, betydelsen av mentorskap för studenter i deras professionella utveckling samt hur studenter lär sig och hur deras lärande bäst kan stödjas inom den kliniska verksamheten.