Forskargrupp kardiologi

Forskningen inom kardiologi på KI SÖS är bred och har framför allt focus på hjärtinfarkt med normala kranskärl (MINOCA), förmaksflimmer, hjärtsvikt och ischemisk hjärtsjukdom.

Forskningen bedrivs framför allt i form av doktorand- och magisterarbeten. Handledare inom forskargruppen är Mats Frick, Robin Hofmann, Patrik Lyngå, Per Tornvall och Nils Witt.

MINOCA forskningen utgår framför allt ifrån SMINC-studierna (SMINC = Stockholm Myocardial Infarction with Normal Coronaries) som leds från KI SÖS. SMINC-1 hade focus på riskfaktorer för MINOCA, medan den pågående SMINC-2 fokuserar på tidig diagnostik med senaste ekokardiografi och MR-teknik.MINOCA och dess vanligaste form, brustet hjärta (takotsubo), studeras även med fokus på livskvalitet och i registerform.

Förmaksflimmer-studierna fokuserar framför allt på risker för trombo-embolism vid elkonvertering och anti-arytmisk behandling med sotalol. Andra projekt studerar sambandet mellan högt blodtryck, kärlfunktion och förmaksflimmer.

Avseende hjärtsvikt är vi med i den Stockholms-övergripande studien PREFERS som har fokus på hjärtsvikt med bevarad vänsterkammarfunktion. Inom ramen för denna studie undersöks förekomsten av järnbrist i blod, hjärta och muskel och dess konsekvenser för livskvalitet. Vid ischemisk hjärtsjukdom studeras behandling med syrgas, beta-blockerare och nya diabetesläkemedel.

Det bedrivs även avancerade fysiologi-studier av hjärtats kranskärl. Det övergripande syftet med forskningen inom forskargrupp kardiologi är inte bara att publicera nya rön i vetenskapliga tidskrifter utan resultaten ska även kunna användas till riktlinjer för utredning och behandling av hjärtsjukdomar. Ett exempel på det sistnämnda är DETOX-studien som lett till att de senaste europeiska riktlinjerna tagit bort rekommendationen att använda syrgas vid hjärtinfarkt med normal syre-saturation.

 

Forskargruppsledare, Per Tornvall