Brustet hjärta

This page in English

Utredning, mekanismer och behandling av hjärtinfarkt med normala kranskärl

Andelen patienter som uppfyller de diagnostiska kriterierna för hjärtinfarkt där man inte hittar någon orsak i kranskärlen är större än vi tidigare förstått. Cirka 6-8 % av alla patienter med konstaterad hjärtinfarkt har inga förträngningar i kranskärlen. Upp till var tredje kvinna med konstaterad hjärtinfarkt har inga förträngningar som orsak.  Den största delen av patienterna har sannolikt Takotsubo eller ”brustet hjärta” som det kallas på svenska. Andra patienter har hjärtmuskelinflammation eller trots allt en riktig hjärtinfarkt av oklar orsak. Att genomföra en bred utredning som inkluderar magnetkameraundersökning är av största vikt för att ge rätt diagnos och behandling.

Per Tornvalls forskargrupp har studerat hjärtinfarkt med normala kranskärl i cirka 10 år. Studierna inbegriper såväl diagnostik som mekanismer och behandling. De mekanistiska studierna rör framför allt ärftlighet som studeras med modern molekylär medicinsk metodik.

Utvalda publikationer

Vulnerability to sympathetic stress does not persist in takotsubo stress cardiomyopathy.
Collste O, Alam M, Sundqvist M, Olson J, Wardell J, Tornvall P, et al
J. Card. Fail. 2014 Dec;20(12):968-72

No myocardial vulnerability to mental stress in Takotsubo stress cardiomyopathy.
Collste O, Tornvall P, Sundin , Alam M, Frick M
PLoS ONE 2014 ;9(4):e93697

Coronary plaque burden, as determined by cardiac computed tomography, in patients with myocardial infarction and angiographically normal coronary arteries compared to healthy volunteers: a prospective multicenter observational study.
Brolin E, Jernberg T, Brismar T, Daniel M, Henareh L, Ripsweden J, et al
PLoS ONE 2014 ;9(6):e99783

22210737

Myocardial infarction with normal coronary arteries is common and associated with normal findings on cardiovascular magnetic resonance imaging: results from the Stockholm Myocardial Infarction with Normal Coronaries study.
Collste O, Sörensson P, Frick M, Agewall S, Daniel M, Henareh L, et al
J. Intern. Med. 2013 Feb;273(2):189-96

Kardiologi