Vi som arbetar med KONTAKT-projektet vid BUP-KIND

Välkommen att kontakta oss!

Sven Bölte

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Christina Coco

Leg psykolog
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa