Vi som arbetar med KONTAKT-projektet vid BUP-KIND

Välkommen att kontakta oss!

Sven Bölte

Professor, föreståndare KIND, enhetschef Neuropsykiatri
08-514 527 01
Neuropsykiatri
K6 Kvinnors och barns hälsa

Anna Fridell

Doktorand
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa

Christina Coco

Leg psykolog
Bölte
K6 Kvinnors och barns hälsa