Våra forskningsområden

Biologiska mekanismer bakom autism

Flera projekt pågår som på olika sätt försöker identifiera biologiska mekanismer (t ex geneiska faktorer) bakom uppkomsten av autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Behandlingsstudier vid autism och ADHD

Vid KIND pågår stora studier där nya icke-farmakologiska behandlingsmetoder vid autismspektrumtillstånd respektive ADHD/ADD utvärderas.

Vårdutvecklingsprojekt

Ett av KINDs uppdrag är att på olika sätt bidra till att förbättra vården för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Tidig utveckling hos småbarn

Evidensbaserade metoder för att arbeta med NPF i skolan

Skattningsinstrument och skalor

Långtidsuppföljning av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar