Träningsmetoderna inom KITE

Hur går arbetsminnesträning och neurofeedback till? Här kan du läsa mer om metoderna som används inom KITE.

 

Träning varje dag i fem veckor

Träningen sker fem gånger i veckan under fem veckor, totalt 25 träningssessioner. Varje session tar ungefär 50 minuter totalt. Vid både neurofeedback och arbetsminnesträning sitter deltagaren tillsammans med en coach i ett rum och har en datorskärm framför sig.

Vad är det för skillnad på neurofeedback och arbetsminnesträning?

Vid neurofeedback registreras hjärnaktiviteten (EEG) via elektroder på hjässan och träningen består av att få visuell återkoppling till hälsosam hjärnaktivitet för uppmärksamhet, t ex är positiv återkoppling att en figur rör sig i önskvärd riktning eller att en bild blir tydligare. Arbetsminnesträningen handlar om att lösa olika minneskrävande uppgifter och svårighetsgraden ökar gradvis allteftersom man blir bättre. Deltagarna har egen träningspärm där man också samlar poäng för att få extra belöning för träningen samt får skatta träningsmotivationen före och efter varje session. Största skillnaden mellan neurofeedback och arbetsminnesträning är att vid neurofeedback arbetar man med direkt återkoppling till hjärnans aktivitet.

Neurofeedback 1: Slow Cortical Potential (SCP)

I SCP använder man totalt sju elektroder, en i mitten på hjässan, två elektroder bakom varsitt öra och slutligen fyra elektroder runt ögonen för att registrera ögonrörelser som kan störa träningen. Den som tränar ska röra en figur antingen uppåt eller nedåt på dataskärmen. Riktningen för rörelsen grundas på den positiva eller negativa laddningen av den uppmätta hjärnaktiviteten. Målet är att hjärnan lär sig flexiblare skiftningar mellan vila/aktivitet för att förstärka förmågan att upprätthålla aktivitet som bäst passar olika situationer, t ex bibehålla uppmärksamheten vid lektioner

Neurofeedback 2: Live z-score (LZ)

Vid LZ placerar man tre elektroder på hjässan och en fjärde på örsnibben. EEG registreras och jämförs i realtid mot en normativ databas. När den mest avvikande hjärnaktiviteten närmar sig genomsnittet ges positiv återkoppling genom extra poäng på skärmen. Så småningom sker återkopplingen genom att man ser på egen vald film och där skärmen blir ljusare respektive mörkare beroende på hur bra det går.

Arbetsminnesträning

Arbetsminnesträningen sker via ett datorprogram där inga elektroder behövs. Deltagaren får lösa olika slags uppgifter som ställer krav på arbetsminnet, både visuella och auditiva, t ex komma ihåg i vilken ordning figurer försvinner på skärmen eller ett antal siffror och bokstäver. Återkopplingen på hur det går är omedelbar och svårighetsgraden justeras individuellt. Det finns två versioner på träningen, en för de yngre och en för de äldre deltagarna, och som väljs i början utifrån ålder och mognad.

Kontrollgrupp

Att bli lottad till kontrollgruppen innebär att man kommer till samma mätningar som de som kommer och tränar vid 25 tillfällen. Efter sista uppföljningsmätningen blir man erbjuden neurofeedbackträning.

Har du frågor om metoderna inom KITE?

 

Leg psykolog, projektkoordinator, doktorand

John Hasslinger

Mobil:070-4849632

E-post:john.hasslinger@sll.se

Besöksadress:CAP Research Center
Gävlegatan 22B, plan 8
​Stockholm

Enheten för Neuropsykiatri

Hitta till oss.