RATSS OCD / OCDTWIN studien

Tvångssyndrom (OCD) är ett funktionsnedsättande psykiatriskt tillstånd som ofta börjar tidigt i livet. OCD kan leda till högt individuellt lidande och hinder i många delar av livet, till exempel i utbildning och arbete, även vid andra hälsoproblem. Tillståndet medför höga socioekonomiska kostnader på samhällsnivå.

Med tanke på dess kända handikappande och kroniska förlopp finns det en klar enighet om att vi bör sträva efter att förhindra uppkomsten av OCD eller, om detta inte är görbart, agera så tidigt som möjligt för att förhindra dess långsiktiga medicinska och socioekonomiska konsekvenser. Dock är orsakerna till OCD alltjämt okända och tills vi vet mer om dem kommer utvecklingen av förebyggande strategier eller effektivare behandlingar att gå långsamt.

Vi vet att OCD kan gå i arv och att det är en delvis genetisk störning. Men åtminstone 50% av risken för OCD kan inte förklaras av dessa genetiska faktorer utan av miljöfaktorer. Eftersom monozygota / enäggs (MZ) tvillingar är genetiskt identiska och delar 100% av sina gener, om bara en av dem drabbas av OCD, men inte den andra (det vill säga diskordanta tvillingpar för OCD), kan detta bara förklaras med olika exponering av miljöfaktorer. Därför ger studien av MZ-tvillingpar som är diskordanta för OCD en unik möjlighet att få fram nya insikter om de potentiellt modifierbara orsakerna till OCD.

RATSS OCD (även kallat OCDTWIN) är ett angeläget forskningsprojekt (forskningsledare: David Mataix-Cols) som rekryterar MZ-tvillingpar som är diskordanta för OCD för att identifiera specifika miljöfaktorer till utvecklingen av OCD. Förutom diskordanta tvillingpar rekryterar RATSS OCD också MZ-par som är överensstämmande för OCD-diagnos (det vill säga båda tvillingarna i ett MZ-par har OCD).

RATSS OCD-projektet samlar in biologiska prover (blod-, saliv-, urin-, avförings-, hår- och hjärnbildningsdata) samt kliniska data och frågeformulär från tvillingpar med minst ett drabbat syskon. Deltagandet omfattar en hel dag med bedömningar och undersökningar vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet (KI) Deltagarna får ersättning för sitt deltagande och lediga dagar och alla rese- och hotellkostnader täcks.

Till sist, det är möjligt att delta i studien även om det är svårt för deltagare att resa till Stockholm. De kan fortfarande delta genom att tillhandahålla ett reducerat antal mätningar och prover på distans (telefonintervju, biologiska prover och frågeformulär skickade via post).

Vänligen kontakta

Elles de Schipper

Anknuten till Forskning

Jan Beucke

Anknuten till Forskning
(0)851452207