NPF-skoldagarna 2018

För fjärde året i rad arrangerar vi NPF-skoldagarna, två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

Målet är att du ska få ökade kunskaper om NPF samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

KIND gjorde under 2016 en kartläggning (Inclusio) över hur skol-personal uppfattar sin egen och skolans möjligheter att bemöta och undervisa elever med NPF. Resultaten påvisade tydligt att skolpersonal har behov av kompetenshöjande insatser inom området. Hela rapporten finns att läsa på vår hemsida www.ki.se/kind under Projekt A-Ö / NPF i skolan / Inclusio.

Föreläsarnas presentationer

Måndag 29 oktober kl 09:00-16:00
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 1
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 2
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 3
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 4
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 5
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 6
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 7
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 8
Bo Hejlskov Elvén - Lågaffektivt bemötande i skolan-del 9

Tisdag 30 oktober kl 09:00-12:00
Ulrika Långh - Evidensbaserade metoder och strategier som underlättar barns utveckling och vardagsfungerande

Tisdag 30 oktober kl 13:00-16:00
Courtenay Norbury - Stability and change in developmental language disorders – del 1
Courtenay Norbury - Stability and change in developmental language disorders – del 2

Utbildningsdagarnas målgrupp

NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov.

Innehåll 2018

Program

DatumTidFöreläsning

29 oktober9-16Lågeffektivt bemötande i skolan
Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog

30 oktober9-12Evidensbaserade metoder och strategier som underlättar barns utveckling och vardagsfungerande
Ulrika Långh, legitimerad psykolog, handledare, certifierad beteendeanalytiker och medicine doktor (Ph.D)

30 oktober13-16Stability and change in developmental language disorders
Courtenay Norbury, Professor

Årets föreläsare

 

Årets föreläsningar

 

 

 

Digital information från utställarna

Vissa av årets utställare har valt att även komplettera med digital information som du finner nedan.

KIND – Center of Neurodevelopmental Disoders at Karolinska Institutet
Inclusion - Inkluderingsarbete för barn och ungdomar vid svenska skolor
Kursinformation Elever med NPF - förstå, bemöta och samarbeta (7,5 hp)
Scope - En webbkurs för unga om autism (Demo)
Scope - En webbkurs för unga om autism (Info)
SKOLKONTAKT
Utanförskap i skolan - Anna Borg och Gunilla Carlsson Kendall

Komikapp
Hjälpmedelsföretaget Komikapp deltar som utställare på NPF-skoldagarna 2018, välkomna att besöka oss! Vi erbjuder kognitiva och sinnesstimulerande hjälpmedel. Via följande länk kan du ta del av vår nya produktkatalog.

Välkommen till Komikapps workshop ”Skola på lika villkor” 29 november i Stockholm. Mer information och anmälan via följande länk: https://www.komikapp.se/workshop-skola-p%C3%A5-lika-villkor-29-november

Organiserade Aspergare
Organiserade Aspergare - broschyr

Svenska Prematurförbundet
Inbjudan till världsprematurdagen 2018

Intyg om deltagande under NPF-skoldagarna
Intyg NPF-skoldagarna 2018

Pris

Ordinarie pris / person
3 995 kr

Boka-tidigt-rabatt / person
2 295 kr fram till 2018-08-19
(därefter ordinarie pris 3 995 kr)

Rabatterat pris för grupper
10 – 49 personer: 1 995 kr
50 – personer: 1 695 kr

Observera: För att rabatterat pris ska gälla krävs en överenskommelse om antal och en fakturaadress.

Kontakt och anmälan

Enstaka anmälningar görs på https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=UKN8A6

Anmälan av grupper (10 personer och över) görs till richard.markstedt@ki.se

Sista anmälningsdag är 2018-09-30.

Vid frågor om anmälan kontakta:
Richard Markstedt, Projektledare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: richard.markstedt@ki.se
Tel: 08-524 865 46

Är du utställare och vill delta kontakta:
Karin Freijd, Kommunikatör
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: karin.freijd@ki.se
Tel: 08-524 864 19