NPF-skoldagarna 2018

För fjärde året i rad arrangerar vi NPF-skoldagarna, två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Målet är att du ska få ökade kunskaper om NPF samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

KIND gjorde under 2016 en kartläggning (Inclusio) över hur skol-personal uppfattar sin egen och skolans möjligheter att bemöta och undervisa elever med NPF. Resultaten påvisade tydligt att skolpersonal har behov av kompetenshöjande insatser inom området. Hela rapporten finns att läsa på vår hemsida www.ki.se/kind under Projekt A-Ö / NPF i skolan / Inclusio.

Utbildningsdagarnas målgrupp

NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov.

Innehåll 2018

Program    
Datum Tid Föreläsning
29 oktober 9-16 Lågeffektivt bemötande i skolan
Bo Hejlskov Elvén, legitimerad psykolog
30 oktober 9-12 Evidensbaserade metoder och strategier som underlättar barns utveckling och vardagsfungerande
Ulrika Långh, legitimerad psykolog, handledare, certifierad beteendeanalytiker och medicine doktor (Ph.D)
30 oktober 13-16 Stability and change in developmental language disorders
Courtenay Norbury, Professor

Årets föreläsare

Föreläsare NPF-skoldagarna 2018

Årets föreläsningar

NPF-skoldagarna 2018, Lågaffektivt bemötande i skolan

NPF-skoldagarna 2018, Evidensbaserade metoder och strategier som underlättar barns utveckling och vardagsfungerande

NPF-skoldagarna 2018, Stability and change in developmental language disorders

Pris

Ordinarie pris / person
3 995 kr

Boka-tidigt-rabatt / person
2 295 kr fram till 2018-08-19
(därefter ordinarie pris 3 995 kr)

Rabatterat pris för grupper
10 – 49 personer:   1 995 kr
50 –      personer:   1 695 kr

Observera: För att rabatterat pris ska gälla krävs en överenskommelse om antal och en fakturaadress.

Kontakt och anmälan

Enstaka anmälningar görs på https://admin.kiuppdrag.se/Portal/Public/Ems/Apply.aspx?ctid=UKN8A6

Anmälan av grupper (10 personer och över) görs till richard.markstedt@ki.se

Sista anmälningsdag är 2018-09-30.

Vid frågor om anmälan kontakta:
Richard Markstedt, Projektledare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: richard.markstedt@ki.se
Tel: 08-524 865 46

Är du utställare och vill delta kontakta:
Karin Freijd, Kommunikatör
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: karin.freijd@ki.se
Tel: 08-524 864 19