NPF-skoldagarna 2017

För tredje året i rad arrangerade vi NPF-skoldagarna, två fullmatade dagar med ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där fick pedagoger, skolledare och personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

 

För att se de inspelade föreläsningarna från NPF-skoldagarna klicka på länken nedan.

Föreläsningarna från NPF-skoldagarna 2017

Vill du ha power point-bilderna från föreläsarna finner du Andrew McDonnells bilder här.

För att få tillgång till Kenth Hedevågs och Nåkkve Balldins presentationer vänligen maila respektive person genom att klicka på deras namn.

Innehåll 2017

DatumTidFöreläsning

30 oktober9-16Applying a wellbeing framework to behaviours of concern
Andrew McDonnell, Honorary Professor of Autism Studies at Birmingham City University, United Kingdom
Föreläsningen gavs på engelska

31 oktober9-12Från hjärnforskning till pedagogik
Kenth Hedevåg, specialpedagog, utbildare, föreläsare och författare

31 oktober13-16Kognition, affektion och relation – förutsättningar för lärande
Nåkkve Balldin, socionom, handledare, utbildare och föreläsare

Missade du 2017 års upplaga av NPF-skoldagarna? Boka redan nu in 29-30 oktober 2018 för nästa års NPF-skoldagarna.

Föreläsare

Bland annat kommer Bo Hejlskov Elvén, leg. Psykolog, som ger rådgivning och föreläser kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder.

KIND

KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling, undervisning och tillämpad kliniskt arbete. I fokus är utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar inom ett flertal neuropsykiatriska/neurologiska tillstånd. Besök KIND här.

Målgrupp

NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov.