NPF-skoldagarna 2015

Den 26-27 oktober 2015 gick första upplagan av NPF-skoldagarna av stapeln. Tack alla pedagoger, skolledare, personal inom elevhälsan och andra som deltog!

 

Här hittar du alla föreläsares presentationer (pdf):

Del 1: Context and pedagogy for children with special educational needs: principles, practices and challenges of inclusion from the UK
Del 2: How do we choose technologies for learning and how do we know what works?

Sarah Parsons, assisterande professor i pedagogik vid Southampton Education School, Storbritannien.

Skydds- och riskfaktorer för normbrytande beteende
Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi

Inkluderande verksamheter för barn med autismspektrumtillstånd
Marita Falkmer, forskare vid Cooperative Research Centre for Living with Autism Spectrum Disorders, Curtin University, Perth, Australien

Skolintervention: Från individ till organisation – ett helhetsperspektiv
Steve Berggren, leg psykolog, biträdande föreståndare, KIND, Anna Borg, skolsamordnare, KIND, Christina Coco, leg psykolog, KIND