Skip to main content

Kvalitetsregistret NEUROPSYK

Kvalitetsregistret NEUROPSYK är ett verktyg för att förbättra vården för individer i hela Sverige i alla åldrar som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genom bättre uppföljning och analys av vården över tid och mellan olika vårdgivare, regioner och landsting.

WA
Webb Admin
2018-04-16