Skip to main content

Kostfaktorer och autismspektrumtillstånd hos små barn

Vill du vara med i ett forskningsprojekt om små barns kost i relation till autismspektrumtillstånd (autism, atypisk autism, aspergers syndrom)?

Vi söker dig som har barn under 10 år

Vi söker dig som är förälder till två (eller flera) barn mellan 0-10 år, varav ett av barnen har diagnosen autismspektrumtillstånd. Vi söker också dig som är förälder till två (eller flera) barn som inte har diagnosen autismspektrumtillstånd.

Vetenskaplig studie om kostfaktorer och AST

Barnets utveckling påverkas av den tidiga miljön, vilket bland annat inkluderar barnets kost. Syftet med denna studie är att undersöka kostfaktorer hos barn för att förstå mer om kopplingarna mellan immunsystemet, tarmsystemet och centrala nervsystemet, samt om dessa kan vara viktiga även när det gäller autismspektrumtillstånd (AST). Mer detaljer om forskningsprojektet hittar du här.

Fyll i vår webenkät

Rekryteringen har avslutats. Vi vill tacka alla föräldrar som deltagit.

Kontakta oss om du har frågor

Anknuten

Johan Isaksson

Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: johan.isaksson@ki.se