Skip to main content

Konferensen Fokus på autism 2016

Fokus på autism hölls den 6-8 april 2016 och är var en vetenskaplig konferens om det aktuella kunskapsläget inom autismspektrumtillstånd (AST). Konferensen hölls i Aula Magna på Stockholms universitet. Titta på föreläsningarna i efterhand här.

Fokus på autism riktar sig till alla som på olika sätt är verksamma inom eller har intresse av området, till exempel läkare, psykologer, arbetsterapeuter, socionomer, logopeder och forskare, liksom skolpersonal och andra som arbetar i kommunal verksamhet, personer med egen diagnos, anhöriga samt andra intresserade. 

Konferensen arrangerades av Center for Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) tillsammans med flera andra medarrangörer: Autismforum inom Habilitering och Hälsa Stockholms läns landsting, Attention i Stockholms län, Autism- och aspergerförbundet, Autism- och aspergerföreningen i Stockholms län, Barn- och ungdomspsykiatri Stockholms läns landsting, Neuropediatriska verksamheten vid Karolinska universitetssjukhuset, Organiserade Aspergare, Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Konferensen hålls på Stockholms universitet. 

Temat denna gång var "Grundforskning och tillämpat arbete" och kommer bland mycket annat att ta upp frågor kring diagnostik och behandling av flickor och kvinnor med autism, ny forskning om tarmflora och hjärnans utveckling och vad de senaste metoderna inom stamcellsforskning kan berätta om autism. 

Konferensen filmades av Utbildningsradion och sändes på Kunskapskanalen i SVT i maj 2016. Se föreläsningarna i fullängd här.

 

WA
Webb Admin
2016-05-31