Keynote 4 (part 2): Hjärnbanken vid Karolinska Institutet

Hjärnbanken vid KI har som målsättning att öka förståelsen för hjärnans sjukdomar och tillstånd. Den som vill kan donera sin hjärna för klinisk diagnostik och forskning genom ett informerat samtycke. Hjärnvävnad från avlidna som samtyckt till donation omhändertas av personal i Hjärnbanken i nära samarbete med personal på Karolinska Universitetssjukhuset. Vävnaden blir sedan en unik och värdefull tillgång för forskningen på människans hjärna. Historiskt har framförallt personer med olika demenssjukdomar donerat hjärnvävnad och flera viktiga upptäckter har gjorts på den tillvaratagna vävnaden.

Vi behöver också öka kunskapen för andra tillstånd, människans utveckling och normala åldrande. Därför har ett samarbete mellan KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) och Hjärnbanken etablerats med målsättningen att kunna bidra med hjärnvävnad från personer med neuropsykiatriska tillstånd. Hjärnbankens största utmaning för en hållbar utveckling är att etablera bio-bankning av post mortem hjärnvävnad som en självklar del av klinisk forskning.

Caroline Graff, Professor i genetisk demensforskning, Karolinska Institutet

Caroline Graff tog läkarexamen 1992 vid Uppsala universitet och disputerade där 1997 i klinisk genetik. Hon gjorde 1997-2001 sin post doc inom mitokondriell biologi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet. Hon bedrev 2002-2006 forskning vid institutionen Neurotec, Karolinska Institutet. Hon blev 2007 docent vid NVS-institutionen, Karolinska Institutet och var under åren 2007-2009 verksam som specialist i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset. Åren 2009-2010 var hon verksam som högskolelektor i genetisk demensforskning vid NVS-institutionen kombinerat med tjänst som specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Hon är sedan 2009 ledamot av FoUU-rådet vid NVS-institutionen, hon ingår i Swedish Brain Power, ett nätverk av ledande hjärnforskare, och är sedan 2011 chef för Hjärnbanken vid Karolinska Institutet. Caroline medverkar i flera internationella samarbetsprojekt som the Genetic Frontotemporal dementia Initiative (GENFI), Research to Assess Policies and Strategies or Dementia in the Young (Rhapsody),International Genomics of Alzheimer's Project (IGAP) GENFI, EMIF-AD, the European Early-Onset Dementia (EOD) Consortium. Caroline Graff utnämndes den 1 oktober 2011 till professor i genetisk demensforskning.