Konferenser och symposier

NPF-skoldagarna 2017

2017-10-3009:00 till 2017-10-3116:00 Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6. Campus Solna

NPF-skoldagarna ges för tredje året i rad och är två fullmatade dagar där vi erbjuder ett innehåll som har visat sig ha betydelse för skapandet av framgångsrika lärandemiljöer i skolan. Där får du som pedagog, skolledare eller personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Målet är att du ska få ökade kunskaper om NPF samt strategier som du kan använda i ditt dagliga arbete. Du får ökade kunskaper kring olika sätt att förstå, genomföra och utvärdera insatser för elever med NPF som kan användas på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Målgrupp
NPF-skoldagarna vänder sig till pedagoger, skolledare och personal i elevhälsan men även till andra professioner som samverkar med skolan kring elever med särskilda behov.

Program    
Datum Tid Föreläsning
30 oktober  9-16 Applying a wellbeing framework to behaviours of concern
Andrew McDonnell, Honorary Professor of Autism Studies at Birmingham City University, United Kingdom
Föreläsningen ges på engelska
31 oktober  9-12 Från hjärnforskning till pedagogik
Kenth Hedevåg, specialpedagog, utbildare, föreläsare och författare
31 oktober 13-16 Kognition, affektion och relation – förutsättningar för lärande
Nåkkve Balldin, socionom, handledare, utbildare och föreläsare