Föreläsningar och seminarier

KIND-Seminarium med Catarina Almqvist Malmros: Asthma and neuropsychiatry

2016-03-2216:00 till 17:00 Gävlegatan 22B, plan 8Annan

Tisdagen den 22 mars kl 16-17: Astma och neuropsykiatri

Professor Catarina Almqvist Malmros, barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus föreläser under rubriken: "Asthma and neuropsychiatry". Plats: Gävlegatan 22B, plan 8, rum: Rosemary. 

Om KINDs seminarieserie

KIND-seminarierna hålls en gång per månad och riktar sig till intresserade forskare och kliniker. Seminariet hålls på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND), Gävlegatan 22, sal: Rosemary. Ingen anmälan krävs. Läs mer om hur du hittar till oss. Fler kommande aktiviteter hittar du på KINDs hemsida.

Kommande aktiviteter på KIND:

6-8 april: Konferensen Fokus på autism

19 april: KIND-Seminar: Kristina Tedroff föreläser om Prader Willi - a syndrome with many faces

17 maj KIND-Seminar: Ata Ghaderi föreläser om Acceptance and Commitment Therapy in the treatment of adult anorexia nervosa: A randomized controlled trial

Välkommen till oss på Gävlegatan 22!

AllergiNeuropsykiatri