Inspirerande filmer om psykiatriska kvalitetsregister

Att koppla ihop vårdens insatser med hur det går för patienten är motorn i vårdens förbättringsarbete och i det arbetet kan kvalitetsregister användas. Om det handlar filmerna nedan som ger inspiration för att börja använda kvalitetsregister inom psykiatrin. 

Till läkarna vill jag säga, lär från de bästa, lär från era patienter, de som lägger sina liv i era händer i hopp om att bli hjälpta. (patient i filmen "Från tur till skicklighet")

Filmer: 

SKLs inspirationsfilm om att förbättra vården för psykiskt sjuka patienter: 
"Från tur till skicklighet med hjälp av kvalitetsregister - så kan psykiatrin utvecklas" (6 min)

SKLs film om att personer med psykisk sjukdom får sämre somatisk vård: 
"Jämlik vård med hjälp av kvalitetsregister" (7 min)

SKL om våra unika möjligheter att förbättra vården med register: 
"Bästa möjliga vård i Europa" (2 minuter)

Utdrag ur SKLs film från webbresursen "Att leda för bästa möjliga vård"
"Inspiration och goda exempel" (6 minuter)

Att använda kvalitetsregister för att förbättra vården - ett exempel på hur personalen förbättrade vården av patienter med stroke
"Door to needle" (3 minuter)

Kvalitetsregistret för reumatologi, SRQ, inspirerar med sitt sätt att involvera patienten i vården: 
"The SRQ approach" (4 minuter)

Föreläsningar: 

Professor David Clark om hur man kan påverka makthavare att bry sig mer om evidensbaserad terapi för befolkningen:
"Bra terapi till fler" (62 min) 

Överläkare Mats Heyman berättar om hur Svenska Barncancerregistret skapar bästa möjliga vård för barn med cancer:

"Hur statistik ökar överlevnaden " (22 min)

Länkar