Skip to main content

Inspirerande filmer om psykiatriska kvalitetsregister

Att koppla ihop vårdens insatser med hur det går för patienten är motorn i vårdens förbättringsarbete och i det arbetet kan kvalitetsregister användas. Om det handlar filmerna nedan som ger inspiration för att börja använda kvalitetsregister inom psykiatrin.

Filmer:

SKL om våra unika möjligheter att förbättra vården med register:
"Bästa möjliga vård i Europa" (2 minuter)

Utdrag ur SKLs film från webbresursen "Att leda för bästa möjliga vård"
"Inspiration och goda exempel" (6 minuter)

Att använda kvalitetsregister för att förbättra vården - ett exempel på hur personalen förbättrade vården av patienter med stroke
"Door to needle" (3 minuter)

Kvalitetsregistret för reumatologi, SRQ, inspirerar med sitt sätt att involvera patienten i vården:
"The SRQ approach" (4 minuter)

Föreläsning:

Överläkare Mats Heyman berättar om hur Svenska Barncancerregistret skapar bästa möjliga vård för barn med cancer:

"Hur statistik ökar överlevnaden " (22 min)