Skip to main content

Frågor och svar om neurofeedback och arbetsminnesträning

1. Vilka tider under dagen kan man träna?

För en del barn passar det bäst att träna på morgonen före skolstart och för andra efter skolan. Några har möjlighet att komma mitt på dagen. Vi erbjuder också helgträning.

2. Var sker träningen?

Du hittar oss på CAP Research Center på Gävlegatan 22 B, plan 8 i Stockholm. Läs mer om du hur du hittar till oss.

3. När kan vi börja neurofeedbackträning om vi har lottats till kontrollgruppen?

Efter uppföljningstesterna, dvs ca sju månader efter att man börjat i studien. Vi försöker erbjuda neurofeedbackträning så snart inpå sista mätningen som möjligt.

4. Hur gör vi när mitt barn nyligen har tränat arbetsminnet och vill inte göra det igen?

Det barnet kommer inte att lottas in i arbetsminnesgruppen.

5. Kan mitt barn delta även om han/hon också har andra diagnoser förutom ADHD/ADD?

Samsjuklighet är vanligt vid ADHD/ADD och hos våra deltagare är det vanligt att också ha andra diagnoser bland annat dyslexi, olika språkstörningar och autismspektrumtillstånd. Det viktigaste är att ha utredd ADHD/ADD diagnos och att barnet klarar av att komma på regelbunden träning, har normal begåvning och behärskar det svenska språket

6. Går det att delta även om mitt barn medicinerar?

Ja, så länge medicinen är välinställd en månad innan man börjar i studien och att man behåller samma dos igenom studiedeltagandet. Vid tre mättillfällen behöver man avstå från centralstimulerande mediciner ett par dygn innan själva mätningen.

7. Kan jag anmäla oss även om mitt barn inte fyller 9 år förrän nästa år?

Du är välkommen på informationssamtal hos oss innan barnet fyller 9 år, och det går bra att därefter anmäla sig till studien.

8. Vad är skillnaden mellan neurofeedback och arbetsminnesträning?

Största skillnaden mellan neurofeedback och arbetsminnesträning är att vid neurofeedback arbetar man med direkt återkoppling till hjärnans aktivitet.

Kontakta oss om du har andra frågor

Leg psykolog, projektkoordinator, doktorand

John Hasslinger

Mobil: 070-4849632
E-post: john.hasslinger@sll.se
Besöksadress: CAP Research Center
Gävlegatan 22B, plan 8
​Stockholm

Enheten för Neuropsykiatri

Hitta till oss.