Skip to main content

För dig som arbetar inom vården

Här hittar du information för vårdpersonal kring att låta donera hjärnan till forskning.

Donerade hjärnor kan ge forskarna nya svar

Många vet att genom att anmäla sig till donationsregistret kan man hjälpa till att rädda liv genom donation av organ och vävnader. Vad de flesta inte vet är att det även finns ett stort behov av donerade organ för vetenskaplig forskning, vilket inte omfattas av det nationella donationsregistret.

Hur kan jag som arbetar inom vården bidra till forskning på hjärnan?

Du som arbetar inom vården kan bidra till forskningen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom att upplysa patienter och närstående om möjligheten att donera hjärnan till Hjärnbanken vid Karolinska Institutet. Personer i alla åldrar och var som helst i Sverige kan donera.

Hjärndonationer kan tas emot av Karolinska Institutet

Idag finns lovande vetenskapliga metoder för att förstå mer om hjärnans utveckling och förändringar, men utan tillgång på donerade hjärnor har forskarna begränsade möjligheter att få ny kunskap. Därför har så kallade ”Hjärnbanker” skapats på olika platser i världen, där donerade hjärnor omhändertas för forskning. Hittills har någon sådan hjärnbank med fokus på autismspektrumtillstånd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte funnits i Sverige, men sedan en tid tillbaka finns möjligheten att låta donera hjärnan till Hjärnbanken vid Karolinska Institutet.

Att registrera samtycke hos Hjärnbanken

Att låta donera hjärnan till forskning är helt frivilligt. Den som skulle vilja donera hjärnan kan själv skriftligen samtycka till donation och skicka in samtycket till Hjärnbanken. Om ett sådant samtycke finns behövs inte ytterligare samtycken från anhöriga. För minderåriga måste båda vårdnadshavarna skriva under ett samtycke.

Om det inte finns skriftligt samtycke

Om en person avlider och det inte finns något samtycke registrerat hos Hjärnbanken så har de anhöriga möjlighet att samtycka till donation ändå. Det kan ske om det kan antas vara i överensstämmelse med den avlidnes inställning att donera hjärnan samt att inte någon som stått den avlidne nära motsätter sig donation. De anhöriga får skriftligen samtycka till donationen på Hjärnbankens blanketter för närstående.

Om en donation blir aktuell

Om en donation blir aktuell ska vårdpersonal eller anhöriga kontakta Hjärnbanken. Hjärnbanken håller sedan kontakt med de anhöriga och inhämtar samtycke från dem, ifall det inte finns något samtycke från donatorn registrerat hos Hjärnbanken. Hjärnbanken samordnar tillsammans med vårdpersonal och anhöriga transport till Hjärnbanken vid Karolinska Institutet för omhändertagande av hjärnan. Omhändertagandet av hjärnan bör ske in något eller några dygn. Tillvaratagandet av hjärnan utförs med största omsorg, påverkar inte begravningen. Efter att hjärnan omhändertagits av Hjärnbankens personal utför en specialistläkare en neuropatologisk diagnostisk undersökning av hjärnan som de anhöriga har möjlighet att ta del av efteråt.

Kontakta hjärnbanken

Har du frågor om donation av hjärnan kontakta projektansvarig:

Projektansvarig

Enhetschef

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: sven.bolte@ki.se