Skip to main content

För dig som är anhörig

Här hittar du information som kan vara bra att veta för dig som är anhörig till en person som önskar att donera sin hjärna till forskning. Forskare behöver hjärnvävnad för att förstå mer om hjärnans utveckling, sjukdomar och tillstånd. Hjärnbanken vid Karolinska Institutet håller i alla delar kring donation av hjärnan, till exempel att inhämta samtycken, transportera kroppen och omhänderta hjärnan. Alla kostnader för donation täcks av Hjärnbanken.

Att registrera samtycke hos Hjärnbanken

Att låta donera hjärnan till forskning är helt frivilligt. Den som skulle vilja donera hjärnan kan själv skriftligen samtycka till donation och skicka in samtycket till Hjärnbanken. Om ett sådant samtycke finns behövs inte ytterligare samtycken från anhöriga. För minderåriga måste båda vårdnadshavarna skriva under ett samtycke.

Om det inte finns skriftligt samtycke

Om en person avlider och det inte finns något samtycke registrerat hos Hjärnbanken så har de anhöriga möjlighet att samtycka till donation ändå. Det kan ske om det kan antas vara i överensstämmelse med den avlidnes inställning att donera hjärnan samt att inte någon som stått den avlidne nära motsätter sig donation. De anhöriga får skriftligen samtycka till donationen på Hjärnbankens blanketter för närstående.

Anhöriga får ta del av neuropatologisk undersökning

Tillvaratagandet av hjärnan utförs med största omsorg, påverkar inte begravningen och lämnar inga synliga spår utanpå kroppen. En specialistläkare utför en neuropatologisk diagnostisk undersökning av hjärnan som de anhöriga har möjlighet att ta del av efteråt. Forskarna kan idag inte se på själva hjärnan ifall donatorn haft en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller inte. Men nya metoder för diagnostik utvecklas ständigt och vi vet inte vilken kunskap som kommer att finnas i framtiden. En donerad hjärna ge nya kunskaper och insikter under lång tid framöver.

Anhöriga kan ge viktig information till forskarna

Efter att en donation har genomförts tillfrågas de anhöriga om ifall de vill delta i en intervju om den person som donerat hjärnan. Intervjun genomförs av en psykolog från KIND och handlar om donatorn, dennes hälsa och eventuella funktionsnedsättning. Med hjälp av sådan information kan forskarna göra jämförande studier kring hjärnans uppbyggnad och dess molekylära beståndsdelar. Forskarna vill helt enkelt kunna ihop tecken och symtom i livet med hur det ser ut inne i hjärnan. I samband med intervjun kodas informationen så att donatorn inte kan identifieras.

Projektansvarig

Enhetschef

Sven Bölte

Telefon: 08-514 527 01
Enhet: Avdelningen för Neuropsykiatri
E-post: sven.bolte@ki.se