Skip to main content

FEFA 2


FEFA 2 är ett program som syftar till att testa och träna igenkänning av känslor.

Programmet bygger på ett datoriserat instrument för testning och träning av igenkännande av känslor som har funnits inom de tyskspråkiga länderna: FEFA (Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt). En utveckling av detta, FEFA 2, finns nu tillgängligt på svenska, tyska, finska eller engelska och kan beställas här.

FEFA 2 innehåller en testmodul och en träningsmodul

Struktur för testmodulen

Testmodulen består av två delar, en för ansikten och en för bara ögon. I ansiktsdeltestet ska man identifiera de grundläggande känslorna med hjälp av ett svartvitt foto på hela ansiktet. Testet innehåller 50 objekt. I testet för ögon ska man identifiera området runt ögonen på ett svartvitt foto. Ögontestet innehåller 40 objekt.

Efter utfört test sker en automatisk utvärdering av antalet förväntade och oväntade svar (antal och %) och reaktionstiden visas för alla objekt och separat för varje känslokategori.

Struktur för träningsmodulen


Träningsmodulen består också av två delar: en för ansikten och en för ögon. Sammantaget innehåller träningsmodulen ungefär 300 svartvita foton på ansikten och ögonpar. Träningen innehåller tre nivåer: (A) bedömning av ögonpar och ansikten (liknar testmodulen), (B) bedömningsstöd för känslor i textform, (C) bedömning av serieteckningar.

 

Beställ FEFA 2

Att köpa en licens (för ett språk) till programmet FEFA 2 kostar 2.860 kr inklusive moms, programmet uppdateras automatiskt. Om du är brukare eller anhörig och kan styrka att du är medlem i Riksförbundet Attention, Autism och Aspergerförbundet eller Organiserade Aspergare betalar du halva priset.

FEFA 2 finns även på tyska, engelska och finska.

Om du är forskare som önskar använda FEFA 2 i din forskning eller vill delta i utvärderingen av programmet, var vänlig och kontakta oss via vår e-post.

Prislista

 Exklusive momsInklusive moms

Normalpris, ett språk2.288 kr2.860 kr

Normalpris, samtliga språk2.792 kr3.490 kr

   

Reducerat pris, ett språk1.144 kr1.430 kr

Reducerat pris, samtliga språk1.396 kr1.745 kr

För att köpa programmet gör så här:

Fyll i formuläret för beställning. När du har klickat på beställ så har du även godkänt licensvillkoren (obligatoriskt). 

Beställningsformulär

Personal vid KIND behandlar beställningen och skickar ut en faktura till dig. Så snart betalningen har nått oss får du instruktioner för att ladda ner programmet och en kod för att kunna logga in.

Referenser

  • Bölte S, Ciaramidaro A, Schlitt S, Hainz D, Kliemann D, Beyer A, Poustka F, Freitag C, Walter H. Training-induced plasticity of the social brain in autism spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2015 Mar 19. pii: bjp.bp.113.143784. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 25792694.

  • Bölte S, Feineis-Matthews S, Leber S, Dierks T, Hubl D, Poustka F. (2002). The development and evaluation of a computer-based program to test and to teach the recognition of facial affect. Int J Circumpolar Health, 61:61-68.
  • Bölte S, Feineis-Matthews S, Poustka F. (2003) Frankfurter Test und Training des Erkennens von fazialem Affekt FEFA. KJP
  • Bölte S, Hubl D, Feineis-Matthews S, Prvulovic D, Poustka F, Dierks T. (2006). Facial affect recognition training in autism: can we animate the fusiform gyrus? Beh Neurosci, 120:211-216.
  • Bölte S, Poustka F. (2003). The recognition of facial affect in autistic and schizophrenic subjects and their first-degree relatives. Psychol Med, 33:907-15.
  • Kuusikko S, Haapsamo H, Jansson-Verkasalo E, Hurtig T, Mattila M-L, Ebeling H, Jussila K, Bölte S, Moilanen I. (2009). Emotion Recognition in Children and Adolescents with Autism Spectrum Disorders. J Autism Dev Disord, 39:938-945.
  • Sinzig J, Morsch D, Lehmkuhl G. (2008) Do hyperactivity, impulsivity and inattention have an impact on the ability of facial affect recognition in children with autism and ADHD? Eur Child Adolesc Psychiatry. 17:63-72.