BestPractice har en artikel om män med ADHD inom LVM vård av Tatja Hirvikoski

Publicerat 2015-05-25 14:12. Uppdaterat 2015-05-25 14:26

Män med ADHD inom tvångsvård för allvarligt missbruk (LVM)

NeuropsykiatriNeuropsykologi