Beställning av FEFA-2

Fylls i om det är din arbetsgivare eller ditt företag som ska betala.
Fakturans adress.
Anges om din arbetsgivare eller ditt företag behöver det.