Ulf Adamson, professor emeritus

Professor emeritus i Internmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Ulf AdamsonUlf Adamson är född 1942 i Stockholm. Ulf Adamson studerade medicin vid Karolinska Institutet och tog sin läkarexamen där 1969.

Han disputerade 1975 på en avhandling om effekter av kolhydratomsättning på tillväxthormon. 1981 blev Ulf Adamson docent i endokrinologi vid Karolinska Institutet och 1999 universitetslektor vid Medicinska kliniken Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet.

Ulf Adamson har varit verksam vid Danderyds sjukhus sedan 1980 bortsett från ett par år då han var gästprofessor i medicin vid Kuwait University, Mubarak Al Kabeer Hospital.

Ulf Adamson utnämndes den 15 maj 2000 till professor i internmedicin vid Karolinska Institutet. Han är professor emeritus sedan maj 2009.

Om forskningsämnet

Internmedicin omfattar en rad kunskapsområden, som bland annat berör sjukdomar i hormonproducerande körtlar. Hormoner fungerar som signalsubstanser, som bland annat reglerar vår inre miljö, påverkar tillväxt, fertilitet och reproduktion. Sjukdomar som berör hormonproducerande körtlar ingår i specialiteten endokrinologi och diabetologi och där är sockersjuka (diabetes mellitus) den vanligaste.

Sjukdomen ger allvarliga komplikationer från nerver, ögon och njurar samt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. En viktig uppgift är därför att hitta bättre behandlingsmetoder och en strategi att kunna förstå och förhindra uppkomsten av sjukdomen.

Kontakt: ulf.adamson@ds.se

InstitutionProfessor