Omkring 400 studenter genomgår årligen sin medicinska grundutbildning vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Här bedrivs en bred klinisk forskning inom en rad olika områden. Institutionen har 90 registrerade doktorander och ungefär 10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen.