Ortopedi

Inom ortopedklinikens verksamhet bedrivs såväl högkvalitativ patientnära klinisk forskning som internationell uppdragsforskning. Forskningsaktiviteten är indelad i tre ämnesområden: traumaforskning, endoprotesforskning samt skulderrelaterad forskning.

Övergripande ansvar för forskningen har professor André Stark.

Vill du veta mer om Ortopedklinikens pågående forskningsprojekt, kontakta gärna våra forskningssjuksköterskor:

Paula Kelly-Pettersson: 08-123 561 04, e-post: paula‑therese.kelly‑pettersson@sll.se

Marie Ax, 08-123 584 03, e-post: marie.ax@sll.se

Sofia Grindberg 08-123 551 38 e-post sofia.grindberg@sll.se

Traumaforskning med inriktning på akuta skelettskador, komplikationer efter kirurgi och vårdskador

Ansvarig: Överläkare, Docent Olof Sköldenberg.

Pågående projekt

Ambulansstudien: En jämförelse mellan två snabbspår för patienter med höftfraktur - ett där patienterna läggs in på avdelning via akuten och ett där direktinläggning sker via ambulansen.

Ansvarig: Forskningssjuksköterska
Paula Kelly-Pettersson, e-post: paula‑therese.kelly‑pettersson@sll.se

Frakturstudien: En akademisk tredelad randomiserad studie på felställda lårbenshalsfrakturer:

Chance Patienter mellan 65-79 år lottas till antingen cementerad eller ocementerad totalplastik. Syftet är att jämföra komplikationsrisk och livskvalitet.

Hope Patienter över 80 år lottas till antingen halvplastik eller helplastik. Syftet är att jämföra höftfunktion och livskvalitet.

Hip Patienter över 65 år med gravt nedsatt kognitiv funktion jämförs beträffande komplikationsfrekvens, livskvalitet och höftfunktion med den grupp i Hope som opererats med hemiplastik.

Ansvarig: Bitr. överläkare Ghazi Chammout

Varastudien: Ett nationellt validerings- och forskningsprojekt där hypotesen är att tiden från operation till utskrivning i kombination med tidiga återinläggningar kan indikera om en komplikation har inträffat eller inte

Ansvariga (från Danderyd):
Överläkare, docent Olof Sköldenberg, Specialistläkare, med dr  Max Gordon

Endoprotesforskning med inriktning på höft och knäplastik

Ansvariga: Docent Torbjörn Ahl och Överläkare, Med dr Tomas Eisler

Pågående projekt

Peribrus: En randomiserad studie där vi jämför en kort kilformad ocementerad höftprotes, Proxima, med en konventionell ocementerad stam, BiMetric.

Ansvarig: Överläkare Mats Salemyr

E1-höft:En randomiserad blindad studie med syfte att utvärdera en ny cementerad ledpanna som är ”dopad” med E-vitamin, specifikt gällande slitage och rörelse.

Ansvarig: Överläkare, docent Olof Sköldenberg

Signaturestudien: En multicenterstudie gällande ett nytt mallningssystem för korrekt kirurgisk teknik vid knäprotesoperation.

Ansvarig: Överläkare, docent Olof Sköldenberg , Överläkare, med dr  Olle Muren

Osteolysstudien: En retrospektiv studie av patienter som opererats med totalplastik med ledpannor av två olika slags plaster där man vill titta på slitstarkheten hos de olika plasterna samt eventuell förekomst av osteolys (bennedbrytning) i de olika patientgrupperna.

Ansvarig: Överläkare Agata Rysinska

Skulderrelaterad forskning med inriktning på axlar

Ansvarig: Överläkare, Med dr Björn Salomonsson

Pågående projekt

RSA Titan: En randomiserad blindad axelstudie av två olika material av ytersättningsproteser.

Ansvarig: Specialistläkare Kristofer Hallberg

Reversestudien: En randomiserad multicenterstudie där man jämför två olika protestyper – anatomisk halvprotes och omvänd protes - vid operation av överarmsfraktur beträffande axelfunktion, smärta och livskvalitet.
 

Ansvarig (på Danderyds sjukhus): Bitr. överläkare Yilmaz Demir

Ortopedi