Nya forskningsanslag till KIDS

 

Vi gratulerar

Mårten Rosenqvist, hjärtkliniken, som tilldelats ett forskningsanslag

från Roche på ca 25 miljoner kr för studier kring förmaksflimmer.

 

Sophia Brismar Wendel, kvinnokliniken, som tilldelats 13 miljoner kronor från Vetenskapsrådets utlysning för klinisk behandlingsforskning kring en studie med syfte att minska sfinkterskador vid förlossning.

 

Anders Svenningsson, medicinkliniken, som tilldelats 9.5 miljoner kr från Vetenskapsrådets utlysning för klinisk behandlingsforskning kring en studie om olika behandlingar vid MS.

 

Administration