Njurmedicin

 På enheten för njurmedicin forskar vi inom området/ områden:

Förhindra njursvikt och dess komplikationer

Vi studerar orsakerna till att njurfunktionen sjunker hos patienter med njursjukdom och de åtgärder som har effekt för att förhindra uppkomsten av kronisk njursvikt. Dessutom söker vi orsaken till de komplikationer som uppträder sekundärt till njursvikt, såsom en ökad benägenhet för infektionssjukdomar och hjärt-kärlförkalkningar. Forskningen är både klinisk och experimentell och görs i samarbete med flera kliniker och institutioner på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet samt med medicin- och hjärtkliniken på DS AB.

Forskare: Stefan Jacobson

Njurmedicin