Disputationer

Handledarseminarium - Kristian Borg och Marie-Louise Schult.

2017-09-2015:00 till 17:00Danderyds sjukhus

Goda exempel avseende forskningsaktivitet på KIDS. 

”Hur gör man på Rehabiliteringsmedicinska kliniken inför t ex halvtidsseminarium och predisputation?”

Plats: Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, seminarierum Dens