Föreläsningar och seminarier

Handledarseminarium - Håkan Wallén

2017-05-1015:00 till 17:00 Hus 18, plan 5, föreläsningssal VenenDanderyds sjukhus

Svåra handledarsituationer och regelverk.