Föreläsningar och seminarier

Handledarseminarium

2016-09-2115:00 till 17:00 Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, föreläsningssal 2Danderyds sjukhus

Försörjning av doktorander och uttag av forskningstid

Claes Frostell och Olof Sköldenberg

Contact person: Nina Ringart
Forskarutbildning