Disputationer

Disputation – Mikael Ekholm

2017-09-2209:00 till 12:00 Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, InternmedicinDanderyds sjukhus

Haemostatic and inflammatory alterations in hypertension and hyperlipidemia, and the impact of angiotensin II

Opponent: Professor Kurt Boman, Umeå Universitet

Plats: Danderyds sjukhus, aulan, entréplan