Disputationer

Disputation: Kajsa Anderin

2016-05-2009:00 Ersta Hotell & Konferens, Erstagatan 1K, Bringsalen,Annan

Aspects of diverting stoma and ERAS in rectal cancer surgery

Opponent: Olof Hallböök, Linköpings Universitet

Contact person: Nina Ringart
Forskarutbildning