Disputationer

Disputation Ghazi Chammout

2017-12-1509:00 Aulan, entréplanDanderyds sjukhus

"Treatment of displaced femoral neck fractures in the elderly"

Opponent: Professor Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.