Antagningsseminarier

Antagningsseminarium till forskarutbildning

2015-10-1313:15 Danderyds sjukhus, hus 18, plan 5, föreläsningssal 2Danderyds sjukhus

Raffaele Scorza: "Den prognostiska betydelsen av ventrikulära extraslag".
Margareta Ramsjö: "CYP2C genotypes and medical adherence in inflammatory bowel disease".
Peter Gerber: "Bariatric surgery - Improvement of outcome and patient selection"
Henrik Blåeldh Löfmark: "Cost effectiveness and clinical usefulness of cardiac imaging upstream in the emergency department and cardiac ward."