Hjärt-kärlforskning

På Hjärtkliniken forskar vi inom följande områden:

Det kardiorenala syndromet

Kopplingen mellan den kraftigt ökade risk för hjärtkärlsjukdomar som ses vid njurfunktionsnedsättning kallas för det kardiorenala syndromet. Detta är ett temaområde för Danderyds sjukhus och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, där både hjärtmedicin, njurmedicin, medicinkliniken, bild-och funktion, anestesikliniken och kvinnokliniken deltar. Forskningen handlar bland annat om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt, samt njursvikt och mikrocirkulation.

Ledningen för Karolinska Kardiorenala Temacentra (KKT) består av Stefan Jacobson, professor vid njurmedicin, Peter Graf, VD för DS AB, samt Erik Näslund, Prefekt, KI DS. Jonas Spaak vid hjärtkliniken är ansvarig och har där 50% forskningstjänst.

Forskare

Adjungerad professor Thomas Kahan
Med dr, Specialistläkare och forskare, Hjärtkliniken Jonas Spaak
Docent, Adjungerad universitetslektor, Med dr Håkan Wallén
Överläkare, Med dr, FESC Pia Lundman
Majid Kalani
Professor vid njurmedicin Stefan Jacobson

Arteriell kärlsjukdom, hypertoni

Forsningen inom detta område handlar om:

 • Neurohormonella reglermekanismer för hjärta och kärl
 • Strukturella förändringar i hjärta och kärl vid hypertoni och dess konsekvenser
 • Renin-angiotensin-aldosteronsystemets betydelse
 • Endotelfunktion
 • Genpolymorfier och strukturella förändringar, prediktion av behandlingssvar

Forskare: Adjungerad professor Thomas Kahan 

Aterotrombotisk sjukdom och hemostasmekanismer

Forskningen inom detta område handlar om:

 • Reglering av hemostas
 • Trombosmekamismer och nya trombosmarkörer
 • Effekter av diabetessjukdom, ateroskleros och hypertoni på hemostasmekanismer
 • Perifer cirkulation och mikrocirkulation

Forskare: Adjungerad universitetslektor Håkan Wallén

Ischemisk hjärtsjukdom och aterosklerosforskning

Forskningen inom detta område handlar om:

 • Akut kranskärlssjukdom, aterosklerosmekanismer, betydelse av glukosomsättning och lipidrubbningar
 • Genetiska mekanismer
 • Kärl-(endotel-)funktion

Forskare

Pia Lundman 
Majid Kalani
Karin Malmqvist, e-post: karin.malmqvist@ds.se, Verksamhetschef Hjärtkliniken och Medicinkliniken, MD PhD

Könshormoner, lipidomsättning, ateroskleros och hjärt-kärlsjukdom

Forskningen inom detta område handlar om studier av effekten av olika nivåer av manligt och kvinnligt könshormon vid olika sjukdomstillstånd. Forskningen undersöker behandlingar och naturligt varierande nivåer på kolesterolbildning, kolesterolupptag, kolesterolutsöndring och gallsyrabildning.

Samtidiga studier av mikro- och makrocirkulation och effekter på blodlevring och kärlvägg
Experimentella aterosklerosstudier

Forskare: Professor, överläkare Peter Henriksson

Hjärtsvikt

Forskningen inom detta område handlar om:

 • Diagnostik av hjärtsvikt, särskilt utveckling av ekokardiografiska metoder
 • Diastolisk hjärtsvikt
 • Behandling av hjärtsvikt, effekter av resynkroniseringsterapi med pacemaker
 • Prognostik
 • Omhändertagande av patienter, kvalitetsuppföljning, kognitiv funktion vid hjärtsvikt
 • Nationellt hjärtsviktregister
 • Könsaspekter

Forskare

Docent Hans Persson 
Docent Mahbubul Alam, e-post: mahbubul.alam@ds.se
Viveka Frykman-Kull, e-post: viveka.frykman@ds.se

Hjärtrehabilitering

Forskningen syftar till att öka förståelsen för hur bedömnings-, prioriterings- och beslutstrategier samt prognos vid akut och kronisk hjärtsjukdom påverkas av komplexa faktorer som till exempel personlighet, coping-strategier, livskvalitet och kognitiv funktion. Att utveckla pedagogiskt grundade implementerings- respektive rehabiliteringsstrategier då varaktig livsstilsförändring och rehabilitering är av extra stor vikt.

Forskare: Anna Kiessling

Hjärt-kärlsjukdomar