Forskargrupper vid KI DS

Forskningen på institutionen är i huvudsak klinisk och i nära samverkan med Danderyds sjukhus AB.

Läs mer om forskargrupperna via länkarna nedan.

Forskargrupp Inriktning
Ellika Andolf Reproduktion, graviditet och förlossning
Aniko Bartfai Rehabiliteringsmedicin
Jörgen Borg Rehabiliteringsmedicin vid hjärnskador
Peter Henriksson

Pedagogik och utveckling, läs mer under området hjärtmedicin

Stefan Jacobson Njurmedicin
Thomas Kahan Hjärtmedicin
Anna Kiessling Hjärt-, kärlprevention, beslutsfattande och lärande
Erik Näslund Gastric Bypass
Hans Persson Hjärtsvikt, läs mer under området hjärtmedicin
André Stark Ortopedi
Anders Thorell Abdominell kirurgi 
Håkan Wallén Hemostas och trombos, läs mer under området hjärtmedicin

Länkar