Forskargrupper KIDS

Forskningen på institutionen är i huvudsak klinisk och i nära samverkan med Danderyds sjukhus AB.

Läs mer om forskargrupperna via länkarna nedan.

Forskargrupp Inriktning
Ellika Andolf Reproduktion, graviditet och förlossning
Aniko Bartfai Rehabiliteringsmedicin
Jörgen Borg Rehabiliteringsmedicin vid hjärnskador
Peter Henriksson Insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med fokus på sambandet med könshormoner.
Stefan Jacobson Njurmedicin
Thomas Kahan Hjärt-kärlforskning
Anna Kiessling Hjärt-, kärlprevention, beslutsfattande och lärande
Erik Näslund Gastric Bypass
Hans Persson Hjärtsvikt
André Stark Endoprotes- och traumaforskning
Anders Thorell Abdominell kirurgi 
Håkan Wallén Hemostas och trombos, metabolism och vaskulär forskning

Länkar